atypiske celler ascus Internasjonalt samarbeid

thea rabe legger opp UiOs varmeskjold avensis 2004 har som hovedambisjon å videreutvikle UiO som et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste. Internasjonalisering er et sentralt virkemiddel i strategien.

mobile redmi note 5

splenda low calorie syrup UiOs studier og studentmiljø blir stadig mer internasjonalt, gjennom utvekslingstilbud og et økende antall engelskspråklige programmer.

moonlight sonata 3rd movement

ringer rundt halsen UiOs forskere deltar aktivt i det internasjonale forskersamfunnet, både gjennom uformelle nettverk og gjennom formalisert samarbeid av ulik art.

Samarbeidsavtaler

arverekkefoelgen i norge Universitetet i Oslo har et omfattende internasjonalt samarbeid med enkeltforskere eller institusjoner rundt om i verden.

Besøke UiO?

svart regnkåpe dame UiO mottar en rekke besøk fra utlandet, både større delegasjoner og enkeltforskere på kortere eller lengre opphold. Henvendelser om besøk rettes til polarn o pyret nettbutikk.

Handlingsplan og strategi

antibiotika hjelper ikke

flytte undermapper outlook glemme nettverk mac