Englishdaniel is the best version of this page

hvilket språk ble det nye testamentet skrevet på Slik kan det bli rundt Blindern stasjon

vindustyper og vindusmål Tre arkitektkontorer har kommet med forslag til hvordan området rett øst for Blindern stasjon kan utnyttes til boliger for gjesteforskere og bli en best mulig inngangsport til UiO: Blindern. Nå er vinneren kåret!

lag egen sofa i hagen hard rock goa

paper clips online – Juryen har hatt tre gode prosjektforslag til vurdering. De tre teamene av arkitekter og landskapsarkitekter har alle jobbet meget seriøst med en krevende tomt i et etablert boligområde og juryen har veid mange hensyn og utfordringer mot hverandre for å kåre en vinner. Alt-i-alt mener vi at A-Lab og LaLa-Tøyen har lykkes best. Deres prosjekt – "Forskerdalen" – er omsorgsfullt tilpasset nabolagets bebyggelse selv om det nye har en helt annen tetthet og høyde, og bygningene i nord er plassert slik at verdifull vegetasjon på tomten kan beholdes. Prosjektet omfatter også en elegant ny bro over T-banen. Den gamle har stått der "midlertidig" i snart 25 år, og det er på høy tid å gi atkomsten til Blindern et estetisk løft. "Forskerdalen" er fortsatt et prosjekt på skissestadiet. Vi håper naboene vil ta godt imot det og at det i sum bidrar med kvaliteter som både trafikanter av ulike slag og beboere vil sette pris på, sier juryleder Inger Stray Lien.

Bakgrunnen

preikestolen fjellstue jobb Universitetet i Oslo (UiO) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har i felleskap avviklet en begrenset arkitektkonkurranse for å få forslag til hvordan området rett øst for Blindern stasjon kan utnyttes til boliger for gjesteforskere. Forslagene skulle også behandle atkomsten til T-banestasjonen og kryssingen av T-banetraseen for fotgjengere og syklister. Forslagene skulle danne grunnlag for en omreguleringsprosess for området der det skal innpasses et gitt antall forskerboliger. Antallet er ikke endelig fastsatt, og konkurrentene er i programmet bedt om å illustrerer et boligprosjekt med høy utnyttelse og et sted mellom 130-150 boligenheter.

Intensjonen var å utvikle et prosjekt som:

  • er en inngangsport til Universitetet i Oslo for reisende til Blindern
  • preges av god design og gjennomarbeidet arkitektonisk utforming
  • bidrar til å skape byrom med aktivitet og byliv i campusområdet
  • har høy og hensiktsmessig utnyttelse og varierte boligstørrelser
  • knytter sammen eksisterende gang- og sykkelveier og bedrer forbindelsen mellom stasjonen og universitetsanlegget på Blindernplatået
  • etablerer et torg med møteplasser for beboerne og for andre
  • ivaretar «blågrønn» struktur og utnytter Gaustadbekken som et positivt element
  • håndterer krevende støyforhold for boligene

int to char Konkurransedeltakere var arkitektkontorene A-Lab og Lala Tøyen, Asplan Viak og Lund Hagem og AtSite og det var førstnevnte, A-Lab og Lala Tøyen, som i dag fikk beskjed om at de stakk av med seieren.

brusflaske vekt gass Juryen bestod av Inger Stray Lien (leder), Jorun Hovind, Thomas Forslund Johnsen, Kristoffer Listerud Jansen og Trond Bakke.

Koble campus og byen sammen

vent gases analysis of gas chromatography Rektor Svein Stølen synes dette prosjektet er spennende: – For Universitetet i Oslo er det helt avgjørende at vi er attraktive på et internasjonalt arbeidsmarked, og at vi tilbyr konkurransedyktige betingelser for innreisende forskere. At vi kan tilby nok boliger til gjesteforskere, av god kvalitet, er viktig for våre fagmiljøer, sier Stølen. Han er også opptatt av å utvikle Blindernområdet: – Vi er svært opptatt av å koble campus og byen sammen på en best mulig måte – at våre campusområder integreres bedre i byen, og at bylivet integreres bedre i våre campusområder. Dette henger sammen med campusstrategien som nå utvikles sammen med Oslo kommune og resten av byens kunnskapsaktører, sier rektoren.

Mange avklaringer og avgjørelser gjenstår

onstar in norway – I UiOs masterplan fra 2015 påpeker vi at Blindern T-banestasjon, som er slitt og lite innbydende, er en svært lite representativ atkomst til universitetets hovedcampus, sier Eiendomsdirektør John Skogen.  – Gjennom dette prosjektet kan vi både ta et helhetlig grep for å utbedre området og lage en hyggelig portal inn til campus, vi kan dekke UiOs behov for forskerboliger og vi kan bidra til økt liv på campus. Dette er gode og riktige intensjoner i vår Masterplan som kan realiseres. Prosjektet vil bli en ny møteplass på Campus Blindern, med mulighet for handel og servering, som vil skape aktivitet ved stasjonsområdet. Dette er et tilbud som også retter seg mot byen for øvrig og nabolaget omkring.

college er diagram – Prosjektet er grunnlaget for en mulighetsstudie og det er fremdeles mange avklaringer og avgjørelser som skal tas før «spaden kan stikkes i jorda». Her er vi avhengige av samarbeid med Oslo kommune både gjennom reguleringen og avklaringen rundt selve T-banestasjonen med Ruter. Her er det viktig at det utvikles et prosjekt som passer inn i bybildet og som naboene også liker. UiO vil også måtte gjøre en nærmere vurdering av organisering og behov for forskerboliger, samt finne erstatning for de bygningene vi har på eiendommen i dag. Dette er prosesser vi vil starte opp for fullt til høsten, sier John.

Gode rammebetingelser for studenttilpassede tjenester og tilbud

baume mercier hampton SiO er, som en samarbeidspartner til UiO, opptatt av å bidra til å støtte opp under strategiske satsingsområder relatert til gode studenttilpassede tjenester og tilbud i studietiden, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg. – Vi samarbeider tett med UiOs ledelse om bl.a. gode fysiske rammebetingelser for disse tjenestene. Et viktig område for SiO er å kunne levere gode løsninger innenfor boligutvikling.

tatt av vinden frisør SiO og UiO eier hver sin tomt ved Blindern stasjon. Hele området er i behov av revitalisering og opprusting, samtidig som boligtilbudet til gjesteforskere kan styrkes. Det var på dette grunnlaget naturlig å inngå et samarbeid for å utrede mulighetene for å realisere et prosjekt på disse tomtene. På denne måten håper vi å bidra til flere forskerboliger, ruste opp Blindern stasjon og kommunikasjonsveiene til og fra, markere hovedatkomsten til Universitetets campus på Blindern og bidra til å styrke UiOs attraktivitet, sier Dyrberg.

Ta en nærmere titt!

regler henge opp skilt Utstillingsmodellen av vinnerbidraget og llustrasjonene er utstilt i tiende etasje i vera pizzeria menu for de som ønsker å ta en ekstra titt.

jamie lee curtis eminem Publisert kjøpe kenwood wizard pro stavmikser 20. juni 2018 16:51 - moloen i hirtshals Sist endret war is over poster 26. juni 2018 12:13